Explosievrije Machines

EXPLOSIEVEILIG / BY MITREX

EXPLOSIEVEILIG – ATEX Richtlijn

ATEX staat voor: Atmosphères Explosives, de Europese richtlijn voor een veilige en gezonde werkomgeving is sinds 1 juli 2003 van kracht. De ATEX is onderverdeeld in twee richtlijnen ATEX 137 en ATEX 95.

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Deze richtlijn is van kracht geworden op 1 maart 1996. Er is een overgangstermijn tot 30 juli 2003. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.

mitrex

 

Sinds 1989 heeft het bedrijfsleven al te maken met een Europese Kaderrichtlijn 89/391/EEG genaamd: “Veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk”. In 1999 is deze kaderrichtlijn aangevuld met de 15e richtlijn “Bescherming van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar lopen” (1999/92/EG). Deze richtlijn staat beter bekend als ATEX 137.

Tevens is de productrichtlijn 94/9/EG “Apparaten en beveiligingssystemen bedoeld op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen” toegevoegd. Deze laatste wordt veelal aangeduid als ATEX 95.

Tezamen hebben deze twee richtlijnen tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen en draagt ATEX 95 bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden gebruikt.

689 691 783 990659 Atlet AJN160 Cat. 2G GAMITEX

 

 

 

 

MEER INFORMATIE? MAAK EEN AFSPRAAK MET ÉÉN VAN ONZE COLLEGA’S